Park maszynowy

Poziom techniczny zakładu produkcyjnego charakteryzuje park maszynowy, który można zaliczyć do najnowocześniejszego i pozwalającego na zapewnienie wysokiej dokładności oraz powtarzalności giętych detali wykonywanych na giętarce czteroosiowej CNC,

w której główne ruchy robocze maszyny, tj. gięcie, posuw w dwóch osiach oraz obrót, realizowane są za pomocą serwomechanizmów. Dzięki temu uzyskuje się niezbędne następujące parametry pracy giętarki: dokładność obrotu: +/- 0,10 , dokładność podajnika:  +/- 0,01 mm, dokładność gięcia: +/- 0,050.

Obróbkę skrawania dla zróżnicowanych operacji i utrzymania pożądanej klasy dokładności wykonuje się z wykorzystaniem frezarki czteroosiowej CNC z utrzymaniem tolerancji prostopadłości osi otworów do płaszczyzny podziału nie przekraczającej 10µm. Praca              

w czwartej osi realizowana jest w dwóch wariantach: przez dodatkowo montowaną przystawkę z osią obrotu oraz agregat kątowy.

Spawanie profili aluminiowych metodami TIG oraz MAG.